Everest Holdings

Giao dịch bán chênh giá

Thu hẹp khoảng cách giữa thương mại và công nghệ

Các công nghệ hàng đầu của chúng tôi đơn giản hóa và cải thiện quyền truy cập giao dịch vào các sàn giao dịch tài chính và dữ liệu gốc của nó, cho phép giao dịch trung gian hoàn toàn, AI và Machine Learning. Chúng tôi cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào các API và các giải pháp truy cập đầy đủ giải thích dữ liệu gốc phức tạp của các sàn giao dịch tài chính toàn cầu để cung cấp nó trong sự phong phú đầy đủ và độ trễ siêu cao (micro giây phụ) trong các công nghệ phần mềm phổ biến: Java, Python, C ++ và Swift. Các bản phát hành phần mềm trao đổi được tạo tự động.

Tại sao sử dụng Bán chênh giá của Everest

Bán chênh giá của Everest trong 3 ngành công nghệ tập trung

Nhà đầu tư đăng nhập