Everest Holdings

Dịch vụ Blockchain

Đưa Blockchain đến với mọi người

Công nghệ blockchain có tiềm năng cải thiện niềm tin thông qua tăng khả năng hiển thị trong các ngành công nghệ và giữa các tổ chức. Giá trị của công nghệ blockchain dự kiến sẽ tập trung vào ba lĩnh vực chính: hợp đồng thông minh, chuỗi cung ứng tài chính và tăng khả năng hiển thị chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc.

Tập đoàn Everest với tư cách là một trang chủ tin tưởng vào việc trao quyền cho cộng đồng trở thành một phần của không gian blockchain. Chúng tôi đặt sức mạnh của blockchain vào tay mọi người dùng bằng cách có ứng dụng blockchain Everest có thể được sử dụng cho tất cả khán giả trên toàn thế giới.

Các sản phẩm Blockchain của Everest

Nhà đầu tư đăng nhập