Everest Holdings

chính sách cookie

Chính sách Cookie của Everest Holdings


Khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, Everest Holdings sẽ sử dụng cookie để phân biệt bạn với những người dùng khác trên Trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm phù hợp và hiệu quả hơn khi bạn duyệt Trang web của chúng tôi, bao gồm việc trình bày các trang web theo nhu cầu hoặc sở thích của bạn và nó cho phép chúng tôi cải thiện trang web nói chung.
Chính sách Cookie này cung cấp cho bạn thông tin toàn diện về các cookie mà chúng tôi sử dụng và cách chúng tôi sử dụng chúng. Bạn cũng nên đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi cùng với Chính sách này.
Cookie là gì?
Cookie là các tệp thông tin nhỏ thường bao gồm số nhận dạng hoặc giá trị duy nhất, được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn do bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Trừ khi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để nó từ chối cookie, hệ thống của chúng tôi sẽ cấp cookie ngay khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi.
Cookie thường được sử dụng trên nhiều trang web trên internet và bạn có thể chọn xem cookie sẽ được chấp nhận như thế nào và bằng cách thay đổi các tùy chọn và tùy chọn trong trình duyệt của bạn. Một số đối tác kinh doanh của chúng tôi (ví dụ: nhà quảng cáo) sử dụng cookie trên (các) Trang web của chúng tôi. Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này.
Các cookie không chứa thông tin nhận dạng cá nhân và cũng không được sử dụng để nhận dạng bạn. Bạn có thể chọn tắt cookie. Tuy nhiên, bạn có thể không truy cập được một số phần của Trang web của chúng tôi nếu bạn chọn tắt tính năng chấp nhận cookie trong trình duyệt của mình, đặc biệt là các phần an toàn của Trang web.
Cách xóa và chặn cookie
Bạn có thể chọn để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn muốn. Điều này có thể khiến bạn không tận dụng được hết trang web. Để biết thêm thông tin về cách tắt cookie, vui lòng tham khảo www.allaboutcookies.org
Sự đồng ý của bạn
Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi đặt cookie trên máy tính của bạn để phân tích cách bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Nếu bạn không muốn chấp nhận cookie liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này, bạn phải ngừng sử dụng Trang web của chúng tôi.
Cách chúng tôi sử dụng cookie Session Cookies, Chúng tôi sử dụng cookie phiên cho các mục đích sau:
• Để cho phép bạn chuyển thông tin qua các trang của trang web của chúng tôi và tránh phải nhập lại thông tin.
• Trong vòng đăng ký để cho phép bạn truy cập thông tin được lưu trữ.
• Không phải dữ liệu cá nhân cho mục đích gắn thẻ (theo số ngẫu nhiên).
Cookie liên tục
Chúng tôi sử dụng cookie liên tục cho các mục đích sau:
• Để giúp chúng tôi nhận ra bạn là khách truy cập duy nhất (chỉ là một con số) khi bạn quay lại trang web của chúng tôi và cho phép chúng tôi điều chỉnh nội dung hoặc quảng cáo cho phù hợp với sở thích của bạn hoặc để tránh hiển thị lặp lại các quảng cáo giống nhau.
• Để biên soạn các số liệu thống kê tổng hợp, ẩn danh cho phép chúng tôi hiểu cách người dùng sử dụng trang web của chúng tôi và giúp chúng tôi cải thiện cấu trúc của Trang web của mình.
• Để nhận dạng nội bộ bạn bằng tên tài khoản, tên, địa chỉ email, ID khách hàng, đơn vị tiền tệ và vị trí (ID / địa chỉ IP địa lý và máy tính).
• Để phân biệt những người dùng trên cùng một mạng để cho phép chúng tôi phân bổ chính xác các Giao dịch cho tài khoản thích hợp.
• Trong các cuộc khảo sát nghiên cứu để đảm bảo bạn không được mời hoàn thành bảng câu hỏi quá thường xuyên hoặc sau khi bạn đã hoàn thành.
Cookie của bên thứ ba
Các bên thứ ba cung cấp cookie thông qua trang web này. Chúng được sử dụng cho các mục đích sau:
• Để phân phát quảng cáo trên trang web của chúng tôi và theo dõi xem những quảng cáo này có được người dùng nhấp vào hay không.
• Để kiểm soát tần suất bạn được xem một quảng cáo cụ thể.
• Để điều chỉnh nội dung theo sở thích của bạn.
• Để đếm số lượng người dùng ẩn danh của trang web của chúng tôi.
• Để phân tích việc sử dụng trang web
Sử dụng các biểu tượng web
Một số trang Web của chúng tôi có thể chứa các hình ảnh điện tử được gọi là báo hiệu Web (đôi khi được gọi là ảnh gif rõ ràng) cho phép chúng tôi đếm những người dùng đã truy cập các trang này. Báo hiệu web chỉ thu thập thông tin giới hạn bao gồm số cookie, thời gian và ngày xem trang và mô tả về trang mà đèn hiệu web cư trú. Chúng tôi cũng có thể mang các báo hiệu web do các nhà quảng cáo bên thứ ba đặt. Các báo hiệu này không mang bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào và chỉ được sử dụng để theo dõi hiệu quả của một chiến dịch cụ thể.
Nếu bạn muốn biết thêm về cookie, vui lòng tham khảo menu trợ giúp trên trình duyệt web của bạn hoặc truy cập các nhà cung cấp thông tin độc lập như www.allaboutcookies.org. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư hoặc các biện pháp bảo mật của chúng tôi, vui lòng gửi email tới [email protected]
Nhà đầu tư đăng nhập