Everest Holdings

Điều khoản và điều kiện

Điều khoản sử dụng trang web


1. Giới thiệu


1.1 Các điều khoản và điều kiện sử dụng này (‘Điều khoản sử dụng’) đề cập đến trang web chính thức của Everest Holdings, có thể truy cập qua địa chỉ https://everestcorp.com và các biến thể của nó (‘Trang web’). Bằng cách sử dụng hoặc đóng góp vào Trang web mà bạn (‘Người dùng’ hoặc ‘bạn’) đồng ý với các Điều khoản sử dụng này. Đặc biệt, chúng tôi thu hút sự chú ý của bạn đến khoản 2 (Tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm), khoản 3 (Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ) và khoản 4 (Đóng góp cho Trang web của chúng tôi). Bạn có thể in và giữ một bản sao của Điều khoản sử dụng này.
1.2 Cùng với các Điều khoản sử dụng, Giới thiệu về trang này và các phần Giới thiệu về trang web này, và bất kỳ điều khoản và điều kiện cụ thể của trang web có thể được hiển thị trên Trang web theo thời gian, tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến quyền truy cập của bạn và sử dụng trang web ('Thỏa thuận'). Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi Thỏa thuận này, vui lòng rời khỏi Trang web ngay lập tức. Việc bạn tiếp tục truy cập và sử dụng Trang web sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều khoản sử dụng này.
1.3 Everest Holdings có quyền thay đổi Thỏa thuận bất kỳ lúc nào. Bạn nên xem lại các Điều khoản sử dụng này một cách thường xuyên để đảm bảo rằng bạn biết về bất kỳ thay đổi nào được thực hiện vì bạn sẽ bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi bất kỳ điều khoản sửa đổi nào nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi thay đổi.

2. Miễn trừ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm


2.1 Everest Holdings cố gắng hết sức để đảm bảo rằng tất cả thông tin trên Trang web là chính xác. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ thông tin không chính xác nào trên Trang web
2.2 Everest Holdings không bảo đảm hoặc đảm bảo về nội dung của Trang web. Vì Trang web đang được phát triển liên tục, nội dung của nó có thể không chính xác hoặc lỗi thời và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Mặc dù Everest Holdings Sterling cố gắng hết sức để đảm bảo rằng nội dung của Trang web là chính xác, nhưng Everest Holdings không thể chịu trách nhiệm về tính chính xác của tất cả nội dung tại bất kỳ thời điểm nào.
2.3 Everest Holdings cố gắng hết sức để đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng máy tính của mình không có lỗi và không có vi rút nhưng không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào có sẵn để tải xuống từ Trang web sẽ không bị nhiễm trùng, vi rút và / hoặc mã khác có khả năng lây nhiễm hoặc phá hoại tính chất. Bạn có trách nhiệm thực hiện đủ các thủ tục và kiểm tra vi-rút (bao gồm chống vi-rút và các kiểm tra bảo mật khác) để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn về tính chính xác của dữ liệu đầu vào và đầu ra.
2.4 Everest Holdings hay bất kỳ đại lý, nhân viên và nhà thầu phụ nào của nó sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên nào khác về bất kỳ khiếu nại, mất mát, yêu cầu hoặc thiệt hại nào (cho dù những khiếu nại, mất mát, yêu cầu hoặc thiệt hại đó là có thể thấy trước, đã biết hoặc nếu không) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web hoặc thông tin, nội dung hoặc tài liệu có trên Trang web.
2.5 Trong mọi trường hợp, Everest Holdings hoặc bất kỳ đại lý, nhân viên hoặc nhà thầu phụ nào của Everest Holdings sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ;
2.5.1 mất lợi nhuận thực tế hoặc dự kiến ​​(bao gồm cả việc mất lợi nhuận trên hợp đồng);
2.5.2 thất thu;
2.5.3 kinh doanh thua lỗ;
2.5.4 mất cơ hội;
2.5.5 mất các khoản tiết kiệm dự kiến;
2.5.6 mất thiện ý;
2.5.7 mất danh tiếng;
2.5.8 mất mát hoặc hư hỏng hoặc hỏng dữ liệu;
2.5.9 mất việc sử dụng tiền hoặc cách khác, và liệu có được thông báo về khả năng xảy ra khiếu nại, mất mát, yêu cầu hoặc thiệt hại đó và phát sinh do sai sót (bao gồm cả sơ suất), hợp đồng hoặc cách khác, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.
2.6 Trang web cung cấp liên kết siêu văn bản đến các trang web khác do người khác điều hành. Sử dụng một liên kết như vậy có nghĩa là bạn đang rời khỏi Trang web. Everest Holdings không chịu trách nhiệm và không đưa ra bảo đảm, xác nhận, bảo đảm hoặc đại diện nào liên quan đến các trang web được liên kết. Everest Holdings không chịu trách nhiệm về các thực tiễn bảo mật, cũng như chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến nội dung của các trang web đó. Bất kỳ mối quan tâm nào liên quan đến bất kỳ liên kết bên ngoài nào nên được chuyển đến quản trị viên trang web hoặc chủ web.
2.7 Chúng tôi là nhà phân phối (chứ không phải nhà xuất bản) nội dung do các bên thứ ba và người dùng Internet cung cấp. Mọi ý kiến, lời khuyên, tuyên bố, dịch vụ, ưu đãi hoặc thông tin hoặc nội dung khác được trình bày hoặc cung cấp bởi các bên thứ ba, bao gồm cả nhà cung cấp thông tin hoặc người dùng, là của tác giả hoặc nhà phân phối chứ không phải của chúng tôi. Chúng tôi không nhất thiết phải xác nhận cũng như không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ ý kiến, lời khuyên hoặc tuyên bố nào được đưa ra trên Trang web.
2.8 Thông tin trên Trang web không nhằm giải quyết các yêu cầu cụ thể của bạn. Thông tin đó không phải là bất kỳ hình thức tư vấn hoặc khuyến nghị nào của chúng tôi và không nhằm mục đích để bạn dựa vào khi đưa ra (hoặc không đưa ra) bất kỳ quyết định giáo dục hoặc quyết định cụ thể nào. Bạn nên đưa ra lời khuyên của riêng mình và / hoặc đặt câu hỏi cụ thể và độc lập tly xác minh bất kỳ thông tin trước khi dựa vào nó.
2.9 Nếu bạn thực hiện một thỏa thuận với bất kỳ ai có tên trong hoặc được kết nối với Trang web, bạn hoàn toàn chịu rủi ro.
2.10 Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của Everest Holdings đối với:
2.10.1 tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của Everest Holdings; hoặc là
2.10.2 gian lận hoặc trình bày sai sự thật; hoặc là
2.10.3 sự lừa dối; hoặc là
2.10.4 bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác có thể không bị giới hạn hoặc loại trừ bởi luật pháp.

3. Bản quyền và tài sản trí tuệ khác


3.1 Trang web chứa tài liệu bản quyền, tên thương mại và nhãn hiệu và thông tin độc quyền khác, bao gồm, nhưng không giới hạn ở văn bản, phần mềm, ảnh và đồ họa, và trong tương lai có thể bao gồm video, đồ họa, âm nhạc và âm thanh (‘Nội dung’). Nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu thương mại đã đăng ký và chưa đăng ký, quyền cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác.
3.2 Everest Holdings, người cấp phép hoặc người đóng góp được ủy quyền sở hữu bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong việc lựa chọn, điều phối, sắp xếp và nâng cao Nội dung đó, cũng như trong Nội dung gốc của nó. Bạn không được phép sửa đổi, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, hoặc khai thác theo bất kỳ cách nào, bất kỳ Nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần ngoại trừ được quy định trong Điều khoản sử dụng này.
3.3 Bạn chỉ có thể tải xuống thông tin từ Trang web cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn. Trừ khi được cho phép rõ ràng theo luật bản quyền, không cho phép sao chép, phân phối lại, truyền lại, xuất bản hoặc khai thác thương mại tài liệu đã tải xuống mà không có sự cho phép rõ ràng của chúng tôi hoặc của chủ sở hữu bản quyền. Trong trường hợp có bất kỳ hành vi sao chép, phân phối lại hoặc xuất bản tài liệu bản quyền nào được phép, không được thực hiện thay đổi hoặc xóa ghi nhận tác giả, chú giải nhãn hiệu hoặc thông báo bản quyền. Bạn xác nhận rằng bạn không có bất kỳ quyền sở hữu nào bằng cách tải xuống tài liệu bản quyền.

4. Đóng góp cho trang web


4.1 Nơi bạn chọn, hoặc được mời, gửi bất kỳ đóng góp hoặc tài liệu nào cho Trang web (bao gồm bất kỳ văn bản, nội dung bảng tin, ảnh, đồ họa, video, âm thanh hoặc biểu tượng) ('Đóng góp') hoặc đồng ý với việc sử dụng Đóng góp, sau đó bằng cách gửi Đóng góp hoặc đồng ý sử dụng Đóng góp, bạn cấp cho Everest Holdings giấy phép vĩnh viễn, miễn phí bản quyền, không độc quyền để sử dụng, tái sản xuất, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh từ, phân phối, biểu diễn , phát, cung cấp cho công chúng và thực hiện tất cả các quyền bản quyền và công khai đối với Đóng góp của bạn trên toàn thế giới và / hoặc để kết hợp Đóng góp của bạn trong các tác phẩm khác trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào hiện đã được biết đến hoặc sau này được phát triển cho toàn bộ thời hạn của bất kỳ quyền nào có thể tồn tại trong Đóng góp của bạn. Nếu bạn không muốn cấp cho Everest Holdings các quyền nêu trên, vui lòng không gửi Đóng góp của bạn lên Trang web. Everest Holdings sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn đối với bất kỳ việc sử dụng sai mục đích nào của bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ Đóng góp nào được chúng tôi phân phối qua Trang web hoặc đối với bất kỳ hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nào trong bất kỳ Đóng góp nào của bất kỳ bên thứ ba nào.
4.2 Bằng cách gửi Đóng góp của bạn cho Trang web, bạn:
4.2.1 đảm bảo và tuyên bố rằng Đóng góp của bạn:
(a) là tác phẩm gốc của riêng bạn và bạn có quyền cung cấp nó cho Everest Holdings cho tất cả các mục đích được nêu ở trên và nó không vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ ai / các quyền của Everest Holdings như bản quyền hoặc trong bất hợp pháp theo cách nào;
(b) không nói xấu, bôi nhọ, khiêu dâm, đe dọa, đe dọa, xúc phạm, lạm dụng, lừa đảo hoặc tội phạm;
(c) sẽ không và không trái với bất kỳ luật địa phương, quốc gia hoặc quốc tế có liên quan hoặc kích động hoặc khuyến khích việc làm trái bất kỳ luật nào như vậy;
(d) không liên quan đến hoạt động kinh doanh;
(e) không quảng cáo hoặc tiếp thị bất kỳ thứ gì dưới bất kỳ hình thức nào; và
(f) không gây khó chịu;
4.2.2 luôn đồng ý tuân theo các quy tắc đăng bài trên bảng tin của chúng tôi, sẽ được hiển thị bên cạnh bảng tin;
4.2.3 đồng ý bồi thường và giữ Everest Holdings bồi thường theo yêu cầu đối với tất cả các khoản phí pháp lý, thiệt hại và các chi phí khác mà Everest Holdings có thể phải chịu do bạn vi phạm bảo hành trên; và
4.2.4 đồng ý từ bỏ mọi quyền nhân thân trong Đóng góp của bạn cho các mục đích gửi và xuất bản trên Trang web và các mục đích nêu trên trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.
4.3 Chúng tôi có quyền nhận dạng bạn theo lệnh của tòa án hoặc đe dọa hành động pháp lý.
4.4 Nếu bạn thấy bất kỳ thông tin nào trên Trang web vi phạm quyền của bạn hoặc bất kỳ ai / Everest Holdings hoặc có thể là bất hợp pháp, phỉ báng hoặc cần được xóa bỏ, hãy cho chúng tôi biết ngay lập tức bằng cách gửi email tới [email protected] và nếu chúng tôi đồng ý, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xóa nó càng sớm càng tốt.
4.5 Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ Đóng góp nào khỏi the Trang web (bao gồm bất kỳ văn bản, nội dung bảng tin, ảnh, đồ họa, video, âm thanh hoặc biểu tượng) vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và sẽ không có nghĩa vụ đưa ra lý do cho việc đó. Trong trường hợp chúng tôi xóa bất kỳ Đóng góp nào khỏi Trang web, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí hoặc chi phí nào mà bạn phải gánh chịu do kết quả (dù trực tiếp hay gián tiếp) của việc xóa đó.
4.6 Chúng tôi có quyền chỉnh sửa, xóa các bài đăng lên bảng tin, xóa hoặc sử dụng các phương pháp điện tử để chặn hoặc lọc bất kỳ Đóng góp nào còn lại trên hoặc được gửi đến Trang web theo quyết định của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thông báo nào trái với bất kỳ Điều khoản sử dụng nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy.
4.7 Bạn phải bồi thường (thanh toán) cho chúng tôi, và bồi thường cho chúng tôi theo yêu cầu đối với bất kỳ tổn thất nào mà chúng tôi phải chịu nếu bạn vi phạm quy định này hoặc bất kỳ quy định nào khác của Điều khoản sử dụng này hoặc quy tắc đăng tải bảng tin.
4.8 Chúng tôi mong muốn nhiều người trong số những người đóng góp cho bảng tin của chúng tôi có quan điểm mạnh mẽ về các vấn đề được thảo luận, nhưng Trang web tuân theo luật về tội phỉ báng và bạn và chúng tôi có thể bị kiện nếu bạn không cẩn thận trong những gì bạn nói. Bạn không nên đăng tin bôi nhọ hoặc bất kỳ bài đăng nào bất hợp pháp hoặc vi phạm bản quyền, cơ sở dữ liệu hoặc các quyền liên quan khác. Bạn có trách nhiệm kiểm tra điều này. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về mặt này.
4.9 Bạn không được lạm dụng Trang web bằng cách cố ý đưa vi rút, trojan, sâu, bom logic hoặc các tài liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào Trang web, máy chủ lưu trữ Trang web hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Trang web. Bạn không được tấn công Trang web thông qua tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán. Nếu vi phạm quy định này, bạn sẽ phạm tội hình sự theo Đạo luật sử dụng sai máy tính 1990. Chúng tôi có quyền báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm nào như vậy cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong trường hợp vi phạm như vậy, quyền sử dụng Trang web của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi một cuộc tấn công từ chối dịch vụ, vi rút hoặc tài liệu công nghệ có hại khác có thể lây nhiễm sang máy tính của bạn thiết bị, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác do bạn sử dụng Trang web hoặc do bạn tải xuống bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web đó.
4.10 Khi chúng tôi tạo liên kết từ Trang web của chúng tôi đến bất kỳ trang web nào do bạn điều hành, chúng tôi có quyền xóa liên kết đó bất kỳ lúc nào mà không cần có sự đồng ý trước của bạn. Trong trường hợp chúng tôi xóa một liên kết từ Trang web của chúng tôi đến bất kỳ trang web nào do bạn điều hành, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí hoặc chi phí nào mà bạn phải gánh chịu (dù trực tiếp hay gián tiếp) của việc xóa đó , bao gồm, nhưng không giới hạn đối với tính tổng quát đã nói ở trên, khi tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí hoặc chi phí đó là kết quả của việc mất vị trí, xếp hạng, vị trí hoặc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

5. Quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu


5.1 Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Các điều khoản sau đây được cung cấp để giải thích cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin về bạn để bạn có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt về việc sử dụng Trang web.
5.2 Bảo vệ dữ liệu
5.2.1 Everest Holdings mong muốn đạt được sự cân bằng công bằng giữa quyền riêng tư cá nhân của bạn và đảm bảo rằng bạn nhận được đầy đủ giá trị từ thông tin chúng tôi cung cấp và các hoạt động chúng tôi thực hiện, đồng thời đảm bảo rằng nó tuân thủ tất cả các biện pháp bảo vệ của Đạo luật bảo vệ dữ liệu 1998 (' the Act ') dành cho bạn. Everest Holdings sẽ giữ dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn theo Đạo luật, theo đó dữ liệu được đăng ký đầy đủ.
5.2.2 Mục đích chính của Đạo luật là ngăn chặn mối đe dọa có thể xảy ra đối với các cá nhân từ việc sử dụng sai dữ liệu cá nhân liên quan đến họ được lưu giữ trong hồ sơ thủ công hoặc trên thiết bị máy tính. Everest Holdings tuân thủ tất cả các yêu cầu của luật pháp về bảo vệ dữ liệu cá nhân được lưu trữ trên máy tính hoặc hồ sơ thủ công. Các yêu cầu tương tự áp dụng cho bất kỳ hồ sơ nào do cá nhân học sinh nắm giữ về các cá thể sống có thể nhận dạng được.
5.3 Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân
5.3.1 Dữ liệu cá nhân không được lưu trữ hoặc thu thập thông qua Trang web mà không có sự đồng ý và biết trước của Người sử dụng. Khi thông tin cá nhân được thu thập (ví dụ: thông qua các biểu mẫu dựa trên web để phản hồi, đăng ký, yêu cầu, v.v.), Everest Holdings sẽ không chuyển địa chỉ email hoặc các chi tiết khác của bạn cho bên thứ ba. Bạn có thể xóa thông tin chi tiết của mình khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách liên hệ với [email protected]
5.3.2 Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được xử lý một cách cẩn thận và an toàn nhất. Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn trên hệ thống của chúng tôi miễn là nó vẫn được sử dụng cho mục đích đã nêu khi được yêu cầu ban đầu.
5.3.3 Nếu bạn yêu cầu chúng tôi sửa đổi hoặc loại bỏ các hồ sơ chứadữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng làm điều đó càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, bạn có thể nhận được thông báo trong một khoảng thời gian chuyển tiếp trong khi chúng tôi xử lý hồ sơ của bạn.
5.3.4 Đạo luật bảo vệ dữ liệu cho bạn quyền xem thông tin cá nhân mà Everest Holdings nắm giữ về bạn.
5.4 Cookie
5.4.1 Trang web này sử dụng cookie - một mẩu thông tin nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn dưới dạng tệp - khi cần thiết cho mục đích làm cho Trang web hoạt động, để theo dõi hiệu suất hoặc hỗ trợ chức năng.
5.4.2 Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt của trình duyệt web của mình, tuy nhiên xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ chức năng của Trang web này.
5.4.3 Khi sử dụng Trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie và sử dụng dữ liệu mà họ cung cấp.
5.5 Tệp nhật ký
5.5.1 Nhật ký liên tục được lưu giữ các yêu cầu do máy chủ web của Trang web nhận được khi nó được truy cập. Các nhật ký này được sử dụng để phân tích việc sử dụng Trang web.
5.5.2 Mỗi mục nhập nhật ký bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP) của máy khách được sử dụng (thường, mặc dù không nhất thiết, địa chỉ IP của máy tính cá nhân (PC) được sử dụng), loại máy khách được sử dụng (thông thường, mặc dù không nhất thiết, loại và phiên bản trình duyệt web được sử dụng), URL của trang (hoặc đối tượng) được yêu cầu, URL của trang trước (hoặc đối tượng) được yêu cầu (được gọi là 'liên kết giới thiệu' và có thể liên quan đến Trang web này hoặc Trang web khác), và số tham chiếu được lưu trữ trong cookie do Trang web tạo (nếu tồn tại). Các nhật ký của Everest Holdings cũng chứa tên người dùng được sử dụng để truy cập các khu vực hạn chế của Trang web. Tên người dùng này không được thu thập cũng như không được chia sẻ với Nedstat hoặc Google Inc.
5.5.3 Everest Holdings chỉ có thể liên kết các mục nhật ký với các cá nhân nơi tổ chức lưu trữ dữ liệu cá nhân có thể được liên kết với các mục nhật ký bằng địa chỉ IP, tên người dùng hoặc số tham chiếu từ cookie. Điều này chỉ có thể thực hiện được đối với Người dùng được kết nối trực tiếp với mạng Everest Holdings (tức là sử dụng địa chỉ IP của Everest Holdings) và Người dùng sử dụng tài khoản Everest Holdings (tức là sử dụng tên người dùng Everest Holdings). Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin này để xác định bạn ở nơi chúng tôi buộc phải làm theo luật hoặc nơi chúng tôi nghi ngờ rằng đã vi phạm pháp luật hoặc các Điều khoản sử dụng này.

6. Tên người dùng và mật khẩu


6.1 Bạn tự chịu trách nhiệm về mọi mặt đối với mọi việc sử dụng và bảo vệ tính bí mật của bất kỳ tên người dùng và mật khẩu nào có thể được cung cấp cho bạn hoặc do bạn chọn để sử dụng trên Trang web của chúng tôi. Bạn không được chia sẻ hoặc chuyển giao chúng cho bất kỳ bên thứ ba nào.
6.2 Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với chúng hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác liên quan đến Trang web của chúng tôi mà bạn nhận thấy.

7. Khả năng tiếp cận


7.1 Everest Holdings cố gắng đảm bảo rằng mọi người được đối xử bình đẳng bất kể tuổi tác, khuyết tật, chủng tộc, quốc tịch, dân tộc hoặc nguồn gốc quốc gia, giới tính, tôn giáo, khuynh hướng tình dục hoặc hoàn cảnh cá nhân. Everest Holdings cố gắng hết sức để đảm bảo rằng Trang web có thể truy cập được cho tất cả người dùng và người dùng tiềm năng, bao gồm nhưng không giới hạn ở người dùng khuyết tật (ví dụ như khiếm thị, suy giảm nhận thức, suy giảm vận động, v.v.); người dùng mà tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai; người sử dụng phần mềm khác nhau; hoặc bất kỳ người dùng nào khác có thể cần sử dụng Trang web.
7.2 Nếu bạn cần bất kỳ lời khuyên nào về cách làm cho nội dung web và dịch vụ của bạn có thể truy cập được, vui lòng liên hệ [email protected]
7.3 Việc truy cập vào Trang web của chúng tôi được cho phép trên cơ sở tạm thời, và chúng tôi có quyền thu hồi hoặc sửa đổi dịch vụ chúng tôi cung cấp trên Trang web mà không cần thông báo (xem bên dưới). Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì mà Trang web không khả dụng vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào.
7.4 Đôi khi, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của Trang web, hoặc toàn bộ Trang web, đối với các nhóm người dùng đã đăng ký với chúng tôi.

8. Tổng quát


8.1 Thỏa thuận này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi. Bạn xác nhận rằng bạn đã không tham gia Thỏa thuận này dựa trên bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào do chúng tôi hoặc bất kỳ người nào khác đưa ra và bạn từ bỏ mọi quyền đối với thiệt hại / hủy bỏ mà bạn có thể có đối với hành vi xuyên tạc (không phải là xuyên tạc gian dối) không có trong Thỏa thuận này.
8.2 Nếu bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này trở nên hoặc bị tuyên bố là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, điều khoản hoặc điều khoản đó sẽ được chia tách với các điều khoản và điều kiện khác và sẽ được coi là bị xóa khỏi chúng.
8.3 Việc một trong hai bên không thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo Thỏa thuận này không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc biện pháp khắc phục đó.
8.4 Mọi thông báo pháp lý chính thức phải được gửi cho chúng tôi theo địa chỉ ở cuối Điều khoản sử dụng này bằng email được xác nhận qua đường bưu điện.
8.5 Việc chúng tôi không thực thi một quyền không dẫn đến việc từ bỏ quyền đó.
8.6 Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao các quyền của mình theo Thỏa thuận này.
8.7 Chúng tôi bảo lưu quyền ngăn cấm Người dùng khỏi Chúng tôibsite và / hoặc các trang web cụ thể, trên cơ sở lâu dài hoặc tạm thời theo quyết định của chúng tôi. Bất kỳ Người dùng nào như vậy sẽ được thông báo và sau đó không được cố gắng sử dụng Trang web dưới bất kỳ tên nào khác hoặc thông qua bất kỳ Người dùng nào khác.

9. Liên kết đến trang web


9.1 Bạn có thể liên kết trang web của mình với trang chủ của Trang web www.everestcorp.com, miễn là bạn làm như vậy theo cách công bằng và hợp pháp và không làm tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng nó, nhưng bạn không được thiết lập liên kết theo cách đề xuất bất kỳ hình thức liên kết, phê duyệt hoặc chứng thực nào về phía chúng tôi nếu không có. Everest Holdings có quyền theo yêu cầu, tùy theo quyết định của mình, hướng dẫn bạn xóa bất kỳ liên kết nào đến Trang web khỏi trang web của bạn và bạn sẽ nhanh chóng tuân thủ mọi hướng dẫn như vậy hoặc bất kỳ hướng dẫn hợp pháp nào khác mà chúng tôi có thể đưa ra cho bạn liên quan đến việc đặt bất kỳ liên kết nào như vậy trên trang web của bạn.
9.2 Bạn không được thiết lập liên kết từ bất kỳ trang web nào không thuộc sở hữu của bạn.
9.3 Chúng tôi có quyền rút lại quyền liên kết mà không cần thông báo. Trang web mà bạn đang liên kết phải tuân thủ mọi khía cạnh với các tiêu chuẩn nội dung được nêu trong đoạn 4 ở trên.

10. Luật điều chỉnh


10.1 Thỏa thuận chịu sự điều chỉnh của luật an ninh mạng quốc tế bất kể cơ quan tài phán nơi bạn có trụ sở. Bạn đồng ý không thể hủy ngang rằng các tòa án sẽ có thẩm quyền duy nhất để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh từ, theo hoặc liên quan đến các Điều khoản sử dụng này và vì những mục đích đó, không thể hủy ngang gửi tất cả các tranh chấp tới thẩm quyền của tòa án.
10.2 Chúng tôi không bảo hành hoặc đảm bảo rằng Trang web hoặc thông tin có sẵn trên đó tuân thủ luật pháp khác với những quốc gia được cung cấp.
Nhà đầu tư đăng nhập